Selecteer een pagina

Sinds wij de eerste huizen bouwden, hebben wij deze ruimten als ons eigendom beschouwd en manieren ontwikkeld om het terrein te beschermen en in te sluiten. Metselwerk is geëvolueerd, en vandaag hebben we verschillende bouwopties die aan onze behoeften voldoen. De voorzetwand is daar een goed voorbeeld van.

De voorzetwand is een sterkere constructie, die in staat is de druk van een terrein op te vangen. Het is een techniek die gericht is op de stabiliteit die de muur kan bieden. Ook bekend als keermuren, die een veiligheidsmiddel zijn op hellend terrein.

In dit artikel leest je meer over dit element, waarvoor het wordt gebruikt en wanneer het nodig is er een beroep op te doen. Kijk hier eens naar!

Wat is het doel van een keermuur?

Wat dit type muur anders maakt, is het doel ervan. Hij wordt gewoonlijk gebruikt voor insluiting op plaatsen die verschillende niveaus hebben. In huizen die in de buurt van heuvels worden gebouwd, bijvoorbeeld, dient de muur om stabiliteit te brengen op het terrein en aardverschuivingen te voorkomen.

Dit komt omdat bij regen in deze oneffenheden water zich ophoopt. Daarom kan het gewicht toenemen en een aardverschuiving veroorzaken. Op hellingen bijvoorbeeld bieden de wanden een systeem dat het aanwezige water afvoert, zodat de druk wordt gestabiliseerd en zo de insluiting behouden blijft.

Waar is dit type muur het meest geschikt?

Op de plaatsen waar deze barrières zullen worden gebouwd, gaat het meestal om natuurlijke gronden die zijn geëgaliseerd voor de bouw van huizen en gebouwen, en die dus een hogere bodem hebben.

Dit land heeft iets nodig om te voorkomen dat het beweegt. In deze context komt de voorzetwand in beeld, die de functie van ondersteuning van de aarde vervult.

Hoe wordt het gedaan?

Er zijn verschillende vormen en bouwmaterialen. Ze kunnen gemaakt zijn van beton, keramiek of zelfs met een metalen structuur, maar ook van steen en cement. Wat zijn vorm betreft, kan hij hellend zijn of aan de vegetatie verwant.

De vakman moet de plaats evalueren en enkele berekeningen maken, rekening houdend met de belasting die door het opgehoopte water wordt gegenereerd. Dit zorgt voor een veiligheidsmarge en helpt de doeltreffendheid van de constructie te garanderen. In de muur moet een drainagesysteem worden opgenomen, zodat het water wanneer nodig wordt afgevoerd, hetzij aan de voorkant, hetzij door de vloeistof naar de zijkanten te verplaatsen.

Om te voorkomen dat er aarde in dit drainagesysteem terechtkomt, gebruiken de vaklui gewoonlijk een bed van grind tussen de muur en de aarde. Verstopping van deze kanalen kan instabiliteit veroorzaken en de muur beschadigen. Er zijn verschillende technieken, die worden gekozen naar gelang van de behoeften van het terrein en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Bron: Designlife.nl