Huis verkopen

Welke stappen kunt u samen met ons ondernemen

De bouwtechnische opname.

Uw makelaar legt alle specifieke eigenschappen van het huis en de omgeving vast. Ligging, grootte, type, bouwjaar, niveau van onderhoud en afwerkingniveau worden nauwgezet bekeken en geregistreerd.

De waardebepaling.

Met de gegevens van de bouwtechnische opname kan uw makelaar met behulp van een combinatie van waarderingsmethodieken, marktkennis en ervaring een waardeoordeel geven voor uw woning.

Bepalen van de juiste prijsstelling.

Het bepalen van de juiste vraagprijs voor een woning is een zeer belangrijk onderdeel in het verkooptraject van uw woning.

Hieronder volgen een aantal voordelen van een juiste prijsstelling.

· Snellere verkoop
Als uw huis sneller wordt verkocht, bespaart u lopende vaste lasten zoals, hypotheek kosten en andere vaste lasten.
· Minder ongemak
Als u eerder bent verhuisd, weet u hoeveel energie het kost om bezichtigingen voor te bereiden. Het huis continue schoon en opgeruimd houden, het regelen van een oppas en de benodigde aanpassingen in uw dagelijkse bezigheden. De juiste prijs zorgt ervoor, dat de tijdsduur van al deze ongemakken worden gereduceerd, door de snellere verkoop.
· Aantrekkingskracht op meer kopers
Met de juiste marktwaarde, zal uw woning interessant zijn voor meer mensen die de vraagprijs kunnen betalen. Verkopers die een te hoge vraagprijs hanteren, hopen die ene koper te vinden die deze prijs wil betalen. Dit resulteert vaak in het afschrikken van een groot aantal potentiële kopers die uiteindelijk een hogere prijs hadden willen betalen, dan de prijs waar u uiteindelijk genoegen mee heeft genomen.
· Trekt hogere biedingen aan
Als een huis de juiste prijs heeft, zijn kopers bang om achter het net te vissen met betrekking tot een mooie woning. Hierdoor zullen minder zeer slechte biedingen worden gedaan.

Kijk hier!

De verkoopstrategie.

Uw makelaar bespreekt met u welke promotie activiteiten voor uw woning het meest geschikt zijn. Bekijkt u ook eens onze lijst met verkooptips.

· Presentatie in onze winkel, gelegen aan een drukke route naar het centrum van Sneek. Dagelijks komen vele passanten een kijkje naar uw woning nemen!
· Uitwisselingssysteem VBO, zodat niet alleen de zoekers van Holland Makelaardij geïnformeerd worden, maar alle zoekers van alle VBO kantoren!
· Fotopresentaties en informatiebrochures van uw woning voor serieuze gegadigden. Deze kunnen ook naar grotere bedrijven met wisselende personele bezetting gestuurd worden.
· Internet
· Raambiljetten en/of tuinbord
· Advertenties

Onderzoeken.

Bouwkundig rapport

– het vastleggen van de bouwkundige staat.
– mankementen inzichtelijk maken zodat onzekere gegadigden zeker worden en u aan uw onderzoeksplicht voldoet.

Zwamonderzoek
Funderingsonderzoek
Asbestonderzoek
Tankonderzoek
Grondonderzoek

Ook wordt er juridisch onderzoek gepleegd. o.a.:

Kadastrale recherche
Bestemmingsplan
Renovatieplan
Erfpacht
Erfdienstbaarheden
Overige rechten en plichten.

De onderhandelingen.

Namens u onderhandelt uw makelaar met de koper of diens makelaar. Onderhandelen is argumenten aandragen en deze op de juiste wijze gebruiken en verwoorden. Maakt de koper voorbehouden, dan is het de plicht van uw makelaar te onderzoeken in hoeverre deze voorbehouden reëel zijn (denk aan voorbehoud van financiering, zwam, bouwkundige gebreken, bestemmingsplan e.d.). Ook bij de onderhandelingen geldt weer: uw makelaar adviseert, u neemt de besluiten, welke vervolgens door uw makelaar verwoordt worden.

De verkoop van uw woning is een feit.

De onderhandelingen hebben tot een overeenkomst geleid, uw makelaar maakt de koopakte op. Deze wordt met de koper en u besproken en vervolgens getekend. Verder verzorgen wij de administratieve afhandeling van alle lopende zaken voor u. Wij zorgen dat de notaris de originele akte ontvangt en alle partijen kopieën krijgen. Eventueel worden volmachten geregeld; termijnen van voorbehouden worden bewaakt. Enige dagen voor de datum van overdracht krijgt u van de notaris een uitnodiging. Bekijkt u ook een onze verhuischecklist.

De laatste inspectie.

Veel kopers willen kort voor de eigendomsoverdracht van de woning nog even nakijken of alles is zoals ze verwachten. Dit is ook het moment om meterstanden samen te noteren, uitleg te geven over installaties en eventueel het nieuwe adres uit te wisselen voor de post.

Het transport van de woning bij de notaris.

Uw makelaar is bij u als adviseur, getuige en woordvoerder.
De notariële akte wordt gecontroleerd, alles wat in de koopakte stond, dient hierin opgenomen te zijn m.u.v. bepalingen die zijn uitgewerkt.

De nazorg.

Mocht de koper ondanks alle zorg toch iets tegenkomen op grond waarvan hij de overeenkomst niet of onder andere condities gesloten zou hebben, dan adviseert uw makelaar, indien u aangesproken wordt, hoe verder te handelen.